Een reeks effectieve functies voor uw werkprocessen

Met Nitro Reader beschikt u over voorzieningen en functionaliteit waarvan andere PDF-readers alleen maar kunnen dromen. Het werken met PDF wordt zo makkelijker dan ooit.


Gebruikerservaring

Gebruiksvriendelijke en bekende interface

Nitro Reader gebruikt dezelfde stijl interface als Microsoft® Office®. Taken en functies zijn verdeeld in tabbladen, gegroepeerd op functionaliteit, en worden grafisch weergegeven met duidelijke tekstlabels, zodat de gebruiker onmiddellijk de weg kent in de interface en nergens naar hoeft te zoeken.

Uw favoriete functies op één plek

De werkbalk Snelle toegang biedt de mogelijkheid een makkelijk toegankelijke groep snelkoppelingen op te stellen, waarmee u rechtstreeks toegang krijgt tot de functies die u het meest gebruikt. Zo heeft u altijd direct toegang tot de belangrijkste functies die u voor uw werkprocessen nodig heeft; de minder vaak gebruikte functies blijven nog altijd binnen handbereik.

Intelligente deelvensters

Nitro Reader is voorzien van deelvensters voor navigatie, waaronder Pagina's, Bladwijzers, Commentaar, Uitvoer, Handtekeningen en Bijlagen, zodat u makkelijker door grote documenten kunt navigeren en waarmee een centrale locatie voor aanvullende inhoud wordt geboden. Deze deelvensters zijn 'intelligent', hetgeen wil zeggen dat het deelvenster Bladwijzers alleen verschijnt als de geopende PDF bladwijzers bevat, het deelvenster Commentaar alleen verschijnt als de PDF commentaar bevat, enz.

Help en info altijd bij de hand

Aan de hand van uitgebreide knopinfo, die verschijnt als de muis over een functie wordt bewogen, kunt u snel meer te weten komen over iedere functie en taak in Nitro Reader zonder de applicatie te hoeven verlaten.

Ken uw PDF-bestanden

Als u PDF-bestanden opent die aanvullende eigenschappen hebben, zoals beveiligingsbeperkingen, digitale certificaten, of formuliervelden, wordt u hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht. Als u niet iedere keer gewaarschuwd wilt worden, schakelt u deze optie gewoon uit in Voorkeuren.


Bekijken en navigeren

Zoeken

Met de zoekfuncties van Nitro Reader vindt u all tekst die u zoekt in een handomdraai, zelfs in de langste documenten. U kunt de sneltoets op het toetsenbord gebruiken of in het vakje Zoeken klikken om naar een woord of zin te zoeken. Klik op Volgende zoeken of Vorige zoeken om voor- of achteruit door de resultaten te lopen. Verfijn uw zoekbewerking door alleen hele woorden en/of hoofdlettergevoelige overeenkomsten te zoeken.

In- en uitzoomen

Gebruik de handige sneltoetsen op uw toetsenbord of de standaard muisgestuurde knoppen en regelaars om uw document op het scherm te vergroten of verkleinen. Het zoomniveau wordt altijd duidelijk als een percentage weergegeven in de paginabesturingsbalk van de interface; dit kan worden gewijzigd door een cijferwaarde in te voeren, of met gebruik van de schuifregelaar.

Draaien

In Nitro Reader kunt u iedere pagina snel een eenvoudig 90 graden draaien.

Een weergave voor iedere PDF

Selecteer de meest geschikte paginaweergave voor het geopende document. Met Enkel wordt er slechts één pagina tegelijk weergegeven; Doorlopend geeft de pagina's als één lange, doorlopende kolom weer; Dubbel geeft twee pagina's naast elkaar weer, zoals in een boek; en met Dubbel doorlopend worden de pagina's naast elkaar in twee verticale, doorlopende kolommen getoond.

Volledige schermweergave

Selecteer Volledig scherm om de PDF vergroot op het hele scherm weer te geven; alle randen, functies, tabbladen en knoppen verdwijnen tijdelijk om plaats te maken voor uw PDF.

Met meerdere PDF's tegelijk werken

In Nitro Reader kunnen meerdere PDF's tegelijk worden geopend, die dan als tabbladen worden weergegeven. Zo kunt u makkelijk met meerdere documenten tegelijk in hetzelfde venster werken; u kunt het venster ook horizontaal of verticaal splitsen en de documenten naast of onder elkaar bekijken.

PDF-bestanden in uw e-mail bekijken

Gebruikers van Windows 7 en Vista kunnen de weergavetechnologie van Nitro Reader gebruiken om PDF-bijlagen rechtstreeks in het leesvenster van Microsoft® Outlook® te bekijken. De documenten die u ontvangt, kunnen worden weergegeven en gelezen met gebruik van de navigatiefuncties van de applicatie.

PDF-bestanden in Windows Verkenner bekijken

Als Nitro Reader in Windows 7 of Vista is geïnstalleerd, kunt u de inhoud van alle PDF-bestanden vanuit Windows Explorer bekijken. Zo hoeft u nooit meer onnodig documenten te openen.

PDF-bestanden in uw webbrowser bekijken

Bekijk PDF-bestanden zonder Mozilla Firefox®, Internet Explorer™, of Google Chrome® te verlaten.

Paginaoverzicht van uw document bekijken

Met het deelvenster Pagina's kunnen lange documenten veel makkelijker worden bekeken zonder door alle pagina's te hoeven bladeren; u kunt bovendien de miniaturen van de pagina's naar wens aanpassen voor optimale weergave van het document.

Hoofdstukken en titels lezen

Met gebruik van een overzicht van hoofdstukken en titels in het deelvenster Bladwijzers, kan snel en gemakkelijk door documenten (met bladwijzers) worden genavigeerd en kunt u rechtsreeks naar het gedeelte gaan dat u zoekt. Gebruik een interactieve inhoudsopgave om vanuit de structuur van de PDF door het bestand te navigeren.

Alle documenteigenschappen bekijken

Bekijk een overzicht van de informatie over een bestand, inclusief metagegevens, datum dat het bestand is gemaakt, PDF-versie, paginagrootte, gebruikte fonts, instelling van initiële weergave, en nog veel meer.


PDF maken

Meer dan 300 bestandssoorten

Met Nitro Reader kunnen meer dan driehonderd verschillende soorten bestanden worden omgezet naar PDF. Beheer de distributie van uw werk en zorg dat de ontvanger precies de bedoelde leeservaring krijgt door documenten in een betrouwbare, universele indeling met anderen te delen.

PDF maken met slepen-en-neerzetten

Vrijwel ieder bestand kan naar het bureaubladpictogram van Nitro Reader worden gesleept om er een PDF-bestand van te maken; het resultaat wordt dan automatisch in Nitro Reader geopend. Dit proces kan eveneens worden uitgevoerd door het bestand naar het deelvenster Document van Nitro Reader te slepen.

PDF maken van een bestand

Nitro Reader is voorzien van de functionaliteit die nodig is om van ieder bestand een PDF te maken, waarbij zowel vooraf gedefinieerde profielen als volledig aangepaste uitvoeropties kunnen worden gebruikt.


Afdrukken naar PDF

Tijdens de installatie van Nitro Reader wordt Nitro PDF Creator geïnstalleerd en aan uw lijst beschikbare printers toegevoegd. Vanuit iedere applicatie waarmee kan worden afgedrukt, kunt u Nitro PDF Creator als de printer selecteren om het bestand naar PDF te converteren.

Aangepaste PDF maken

Maak de perfecte PDF voor het bestemde doel met drie makkelijke vooraf gedefinieerde profielen, waaronder het kleine 'voor web', het veelzijdige 'voor kantoor', en het hoogwaardige 'voor afdrukken'. Houd het beheer van de PDF's die u maakt volledig in eigen hand, met opties om documentinformatie (metagegevens) te specificeren, voor ingesloten lettertypen, paginaformaat en -richting, afdrukkwaliteit, wachtwoordbeveiliging en om de instellingen voor weergave bij het openen van het bestand te bepalen.


Inhoud exporteren

Converteren naar tekst zonder opmaak

Ieder PDF-bestand kan worden geconverteerd naar een bestand zonder opmaak, zodat het makkelijk voor andere doeleinden kan worden gebruikt. U kunt de uitvoer naar wens instellen om de indeling in alinea's en de kop- en voetteksten wel dan niet te behouden en kunt tevens de regellengte in aantal tekens opgeven.

De functie Snapshot

Met Snapshot kunt u een willekeurig schermgebied selecteren, onafhankelijk van de inhoud, en dit rechtstreeks naar het klembord kopiëren om de tekst, afbeeldingen en andere onderdelen van uw PDF-bestand elders te gebruiken.

Afbeeldingen ophalen

Met Nitro Reader kunt u alle afbeeldingen uit een PDF-document exporteren en als aparte bestanden in een willekeurige map of bestemming opslaan zonder het oorspronkelijke PDF-document te wijzigen. Geef de indeling (BMP, JPG, PNG en TIF) op, gebruik de aparte opties om onderscheid te maken tussen kleur en zwart/wit en gebruik dan het gereedschap Afbeeldingen ophalen om een uitgebreide inventaris van grafische inhoud van ieder PDF-bestand samen te stellen. Met de intelligente optie voor het ophalen van inhoud kan Nitro Reader zelf de meest geschikte indeling voor iedere afbeelding kiezen.


Commentaar, controleren en samenwerken

Plaknotities

Nitro Reader is voorzien van functies waarmee overal in het document virtuele plaknotities kunnen worden aangebracht. De notities kunnen naar wens worden getoond of verborgen en leveren hiermee een makkelijke manier om de aandacht op een bepaald deel van het document te vestigen, of om instructies toe te voegen.

Mark-ups toevoegen

Tekst in een PDF kan worden gemarkeerd, doorgestreept of onderstreept, om zo de aandacht op een bepaald tekstdeel te vestigen. Markeer een specifiek deel van de tekst en voeg hier dan commentaar aan toe; uw collega's kunnen reacties geven op uw commentaar, zodat de revisieprocedure van het document makkelijk gevolgd kan worden.

Overal tekst typen

Met de functie Tekst typen kunt u tekst rechtstreeks op de pagina's in een document invoeren. Met Nitro Reader kunt u in een handomdraai tekst toevoegen in het lettertype, de grootte en de kleur van uw keuze.

Commentaar bijhouden en beheren

In het deelvenster Commentaar van Nitro Reader vindt u een overzichtelijke lijst van alle mark-ups, commentaar, aantekeningen en revisies in het document. De threads van commentaar kunnen worden uit- en samengevouwen, gesorteerd op type, pagina, auteur, datum, kleur en onderwerp. Op alle opmerkingen kan afzonderlijk worden gereageerd en ze kunnen afzonderlijk worden verwijderd. Dit is een intelligent deelvenster, dat alleen verschijnt als het geopende PDF-bestand commentaar bevat.


Samenwerken met meerdere personen

Met Nitro Reader kunt u iedere aantekening in het document, zoals notities, markeringen, stempels, tekeningen, afmetingen, enzovoort, afzonderlijk beantwoorden.

Bestaande feedback bewerken en redigeren

De notities die zijn aangebracht in het PDF-bestand dat u controleert, kunnen worden gecorrigeerd, gewijzigd en zelfs verwijderd.

Pop-upnotities aanpassen

De aantekeningen die u aanbrengt, kunnen volledig naar wens worden aangepast met instellingen voor kleur, transparantheid, naam van de auteur en onderwerp.

Commentaar van iedereen bekijken

U kunt allerlei soorten aantekeningen bekijken die in alle veelgebruikte PDF-viewers worden gebruikt, inclusief Adobe Acrobat en Nitro PDF Professional.


PDF-formulieren

Formulieren invullen en opslaan

In tegenstelling tot sommige andere oplossingen kunt u met Nitro Reader alle inhoud die in PDF-formuliervelden is ingevoerd, opslaan en een digitale versie van het ingevulde formulier bewaren. Zo hoeft u nooit meer een formulier te scannen of per post te versturen. De velden kunnen bovendien worden gewist, zodat u het formulier weer in zijn oorspronkelijke lege staat kan herstellen.

Statische formulieren invullen

Het kan zijn dat het ontvangen formulier is gescand, of dat het niet met de juiste interactieve functies is aangemaakt. In dit geval kunt u de functie Tekst typen in Nitro Reader gebruiken om het formulier in te vullen, ook al is het geen PDF-formulier. U kunt zelfs statische XML Form Architecture (XFA) formulieren invullen en opslaan.


QuickSign™

Handtekening maken

Maak een scan van uw handtekening, zodat u uw PDF-bestanden kunt ondertekenen. Nitro Reader past dan automatisch een mate van transparantheid toe, zodat er een realistische handtekening ontstaat die de inhoud van het PDF-bestand op geen enkele wijze beïnvloedt.

Handtekening zetten

Plaats uw handtekening precies waar u wilt in het document met gebruik van QuickSign™. U kunt de afbeelding van uw handtekening vergroten of verkleinen en verplaatsen voordat u de handtekening permanent in het document insluit door erop te dubbelklikken. Uw handtekening kan dan niet meer uit de PDF worden verwijderd en het document is klaar om met anderen te worden gedeeld.

Beveiligde handtekeningen

In Nitro Reader kunt u meerdere handtekeningen voor verschillende gebruikers toevoegen en deze afzonderlijk beveiligen met een wachtwoord, zodat u kunt verzekeren dat niemand de handtekeningen ongemachtigd kan gebruiken in Nitro Reader.

Handtekeningen bekijken en beheren

Het deelvenster Handtekeningen geeft een volledige inventaris en gedetailleerd overzicht van alle digitale handtekeningen en certificaten in het PDF-bestand, inclusief handtekeningen en certificaten die in andere oplossingen zijn toegevoegd.


Beveiliging en bescherming

Toegang tot internet beperken

Sommige PDF-bestanden delen of verkrijgen informatie door verbinding te maken met het internet. Met Nitro Reader kunt u de interactieve werking van uw PDF-bestanden met het internet volledig uitschakelen, of u kunt een lijst vertrouwde sites opgeven, zodat u ervan op aan kunt dat het niveau van beveiliging geschikt is voor uw werkprocessen en voldoende bescherming biedt.

JavaScript uitschakelen

JavaScript kan volledig worden uitgeschakeld om ongemachtigde activiteiten en kwaadaardige aanvallen op basis van JavaScript te vermijden en alle risico's die met deze functionaliteit gepaard gaan, uit te sluiten.